Hopp til innholdet

Materialer
Telemarksbruket produserer, i tillegg til standard dimensjoner og kvaliteter, en stor andel trelast med nær 100% kjerneved og kvistfrie dimensjoner.

Etterspørsel
Med stor etterspørsel fra kundene og økt bruk av tre i samfunnet, er både store og små tømmerleveranser viktig for at sagbruket skal ha tilstrekkelig med råstoff. Vi er et moderne sagbruk som produserer tilnærmet likt volum gjennom hele året. Stabil tilgang på tømmer er derfor svært viktig for oss.

Lokal tilhørighet
For skogeierne er Telemarksbruket en viktig aktør for en så kort og effektiv transport av tømmerstokkene som mulig.

Eierskap
Telemarksbruket er heleid av AT Skog, som er et skogeiersamvirke med rundt 9000 skogeiere i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland.

Kvalitet og miljøpolitikk, samt sertifiseringer i AT Skog finner du her.

HISTORIEN

1978
Oppstart
Solvang Trelast AS

Alf Solvang bygger sagbruk og pallefabrikk på industriområde Rotebergmoen

1984
Ny eier, flytting og utvidelse
S.D. Cappelen

S.D. Cappelen (SDC) kjøper Solvang Trelast AS. Solvang flytter pallefabrikken til Porsgrunn, og Cappelen starter utbygging av sagbruket (fyringsanlegg, tørker, paraplytak)

1988
Utvidelse
S.D. Cappelen

Tørrsortering, 20 lommer

1990
Utvidelse
S.D. Cappelen

Råsortering, 32 lommer.  Ombygging sag; delingssag og nytt styringssystem

1993
Ny eier
S.D. Cappelen og Telemark Tømmersalgslag

Telemark Tømmersalgslag (TT) overtar 34% fra S.D. Cappelen

1995
Utvidelse
S.D. Cappelen og Telemark Tømmersalgslag

Utvidelse av tørker (1 kammer) og renovering av de gamle (fra -84)

1996
Ny eier og utvidelse
Norske Skog Trelast AS og Telemark Tømmersalgslag

Norske Skog Trelast AS overtar S.D. Cappelen`s eierandel (66%). Bygger 2 nye tørkekammer (Utec) og paraplytak

1998
Ny eier, nytt navn
Forestia AS

Norske Skog skiller ut trelastdelen og danner Forestia AS, overtar samtidig TT`s eierandel, og blir 100% eier

2000
Ny eier, nytt navn
Moelven Telemarksbruket AS

Moelven overtar Forestia Trelast. Moelven Telemarksbruket AS blir etablert

2003
Ny eier
Moelven Telemarksbruket AS

AT Skog inn på eiersiden med 49%

2003/2004
Utvidelse
Moelven Telemarksbruket AS

Investering i saglinje, tømmersortering, m.m.

2021
Ny eier, nytt navn
Telemarksbruket AS

AT Skog tar over Moelvens eierandel og blir 100% eiere. Navnet endres til Telemarksbruket AS